Kontakt os på 22 20 17 17

Ejeransvar stort som lille

Juni/juli 2022

Jo mere den offentlige forvaltning bliver digital jo mere tydelig bliver ejendomsejerens ansvar. Det sker over hele paletten. Vi i Ejendomsret møder det ofte i vores dagligdag. F.eks. i forbindelse med salg af del af en ejendom, er det også vigtigt at have styr på servitutter. Det kan være 200 år gl. jagtrettigheder eller en for længst udløbet aftale om brugsret over en del af en ejendom.

Sådanne glemte rettigheder kan lige pludselig betyde, at f.eks. en matrikulær sag går I stå fordi banken og kreditforeningen skal acceptere en servitut som reelt er forældet og måske ikke gælder for ejendommen længere -også i forbindelse med et salg af et delareal.

Tinglysningsretten stiller også krav om at ’stedfæste’ en 200 år gl. jagtrettighed. Hvad betyder det så? Dvs. at servitutter, som er tinglyst før 1927, skal bestilles hos rigsarkivet og sendes til Tinglysningsretten. Ellers kommer vi ikke videre. Det tager tid og forsinker udbetalingen af købesummen.

Meldingen fra de offentlige myndigheder -over kammen er, at det er ejerens ansvar at have styr på sin ejendom også de helt gamle servitutter, som alle har glemt.

 

 

 

Ejendomsret gl servitutdokument

I ejendomsret er vi super gode servitutdetektiver og er ferme til at få 200 år gl. jagtrettighed aflyst af tingbogen. Så skal du have slettet en gl. servitut så kontakt Ejendomsret.dk.

 

Vil I have et uforpligtende tilbud på opgaven eller besøg?

22 20 17 17

Jeg sidder klar til at besvare jeres mail eller opkald

lhk@ejendomsret.dk