Kontakt os på 22 20 17 17

Generalforsamlinger og fællesskaber

-ejerlejligheder

februar 2019

Et sikkert forårstegn dukker snart frem, og det er den kommende generalforsamling i “Ejerlejligheds fællesskabet”.

Som I måske har bemærket, har myndighederne fået øget focus på hele processen omkring bl.a. planlagte ændringer I fællesskaberne. Den større opmærksomhed skyldes primært nye regler omkring registrering samt ikke mindst, de nye og effektive digitale værktøjer myndighederne har taget i brug.

Myndighederne vil fremover have langt større focus på processen. Er samtlige ændringer korrekt besluttet eller medtaget på generalforsamlingen. Er der et fuldt dækkende og tydeligt referat som omhandler deltagere, explicitte fordelingstal, alle underskrifter, reference til vedtægter m.m.

Jeg oplever desværre af og til at fællesskaber efterfølgende får problemer med f.eks. at få manglende underskrifter i hus. Ugyldige generalforsamlinger der betyder indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. Dyre forsinkelser ved køb og salg eller manglende tilladelse til ibrugtagning.

I kan nemt undgå dyre og besværlige problemer. Som juridisk landinspektør, kan jeg guide jer sikkert gennem den kommende generalforsamling.

Sikkert forårstegn dukker snart frem

Vil I have et uforpligtende tilbud på opgaven eller besøg?

22 20 17 17

Jeg sidder klar til at besvare jeres mail eller opkald

lhk@ejendomsret.dk