Kontakt os på 22 20 17 17

Når fem parter skal lykkes med det rigtige svære

Juni 2021

Egentlig ligner det en enkel og ligetil sag. En kunde, det kunne f.eks. være en bygherre, ønsker sit projekt gennemført hurtigt og billigt uden ubehagelige overraskelser undervejs.

Projektet er sendt til kommunen som behandler sagen. Undervejs er Landinspektøren inddraget for at behandle til godkendelse hos Geodatastyrelsen. Og endelig skal det munde ud i en godkendelse ved Tinglysningsretten.

De fem parter, kunde, landinspektør, kommune, Geodatastyrelsen og Tinglysningsretten, skal altså medvirke i det fælles projekt. Kunden har tillidsfuldt overdraget sit projekt til fagfolk som er de øvrige fire parter. Og det er her en interessant udfordring melder sig.

Større komplekse projekter kan juridisk og faktisk også systemteknisk, være meget vanskelige at få endelig godkendt hos myndighederne.

Det handler overraskende nok meget om kommunikation. Tinglysningsretten er naturligvis i et juridisk lidt nørdet univers. Landinspektøren og offentlige sagsbehandlere som bl.a. skal kvalitetssikre sagerne inden registrering, ser ofte sagerne i en mere teknisk og geometrisk sammenhæng.

At få alle løse tråde, interesser samt forskellige faglige forudsætninger og krav til at gå op i en højere enhed og lykkes med projektet, kræver derfor et meget stærkt samarbejde.

Ejendomsret.dk har i et aktuelt projekt bidraget med kreative løsninger bl.a. vedrørende udstykning af et ejerlejlighedsfællesskab, og med stor velvilje fra Tinglysningsretten lykkes det i fællesskab at få gennemført og afsluttet et komplekst forløb.

Den fjerde part bygherren, oplever ikke nogen større ståhej omkring sagen. Sådan skal det også være. Det professionelle bagland, de fire øvrige parter, løser udfordringerne. 

Landinspektørfirmaet Ejendomsret

Udstykning af et ejerlejlighedsfællesskab

Vil I have et uforpligtende tilbud på opgaven eller besøg?

22 20 17 17

Jeg sidder klar til at besvare jeres mail eller opkald

lhk@ejendomsret.dk