Kontakt os på 22 20 17 17

Ny service fra Geodatastyrelsen - og en veloverstået slutbruger test

Marts 2018

Geodatastyrelsen introducerer en ny service med et opdateret register, ”Matriklens udvidelse”, -der samler og formidler alle data inden for ejendomsdannelse, jordarealer, ejerlejligheder og bygning på fremmed grund.

Hidtil har disse data ligget i flere forskellige registre.

Formålet med det nye register har været, at sikre en mere effektiv og smidig ejendomsdannelse og administration på tværs af den finansielle sektor, myndigheder og øvrige private aktører.

Det nye register vil rumme alle typer af fast ejendom, og kan derfor nemt anvendes på tværs af tidligere registre. Dette vil også medvirke til at sikre både køber og sælgers rettigheder bedre, men også give betydelige effektiviseringer til f.eks. den finansielle sektor og øvrige brugere af systemet.

Jeg har haft den store fornøjelse at medvirke til slutbrugertesten hos Geodata- styrelsen. Det har været to begivenhedsrige dage i et engageret testmiljø sammensat af flere forskellige faggrupper.

Der har været deltagere fra kommunerne, privatpraktiserende landinspektører og Geodatastyrelsen med personaleerfaringer fra tinglysningsretten, ejendomsbeskatningen og BBR.

De forskellige faggrupper arbejdede alle med en ”testportal”, og kunne her komme med relevante input.

 

Undervejs opstod der ofte aha-oplevelser fordi forskellige input ofte kunne interagere, og derved give et større overblik over f.eks. sagsgange med ejendomsdata som jo typisk anvendes meget forskelligt.

Det er oplagt at der vil ske en løbende udvikling med ”Erpo portalen” i relation til BBR og ejendomsvurderinger. Det bliver spændende at følge bl.a. den finansielle sektor, og hvad sektoren vil bidrage med af innovation til systemet.

 Så kan jeg slutte med at nævne, at ”Erpo” i øvrigt er meget let at gå til….

Vil I have et uforpligtende tilbud på opgaven eller besøg?

22 20 17 17

Jeg sidder klar til at besvare jeres mail eller opkald

lhk@ejendomsret.dk