Kontakt os på 22 20 17 17

Træt af snerydning -eller betale for at fjerne den?

November 2019

Den rare juletid nærmer sig og oplevelsen af sagte snedrys på fortove og stræder skaber normalt glæde. Lige indtil det skal fjernes, eller regningen for snerydning dukker op.

Er man den ”heldige” ejer af en grund med et offentligt vejareal, det kunne f.eks. være en parkeringsplads eller dele af et stisystem, er der nemlig ingen garanti for at kommunen kommer og rydder sneen væk eller salter hvis frosten har bidt sig godt fat.

Hver kommune har et såkaldt ”Vejregister”. Her fremgår det bl.a. om kommunen har pligt til snerydning på f.eks. en privat grund med et offentligt vejareal. Desværre er det ikke altid, at alle områder er med i registret, -eller er registreret med de rigtige data. Ofte fordi det simpelthen er glemt, eller vejen måske har ændret status.

Kommunen opdaterer løbende vejregistret, og tager meget gerne en snak om din eller jeres grund og selvfølgelig også, hvilke forpligtelser kommunen eventuelt har på vejen.

Landinspektøren er fagmanden når vejregistret skal opdateres. Vi er med på banen som eksperter og nørder, og lige nu sidder vi i Ejendomsret.dk og lægger sidste hånd på årets rettelser og tilføjelser til registret. 

Vi skulle jo gerne blive færdig inden jul og de første hvide snefug sagte lægger sig.

Landinspektørfirmaet Ejendomsret ApS Vintervedligeholdelse

Snerydning -også på din vej?

Vil I have et uforpligtende tilbud på opgaven eller besøg?

22 20 17 17

Jeg sidder klar til at besvare jeres mail eller opkald

lhk@ejendomsret.dk