Kontakt os på 22 20 17 17

Byhus, Nørresundby

Etageejendom, Aalborg - Ejerforeningen har gennemført en opdatering af BBR-enheder

Medarbejder i gang med at måle

Opmålingsinstrument disto med tommestok

BBR-arealer

Når en ejendom skal handles eller omdannes til f.eks. ejerlejligheder, anvendes der ofte flere forskellige begreber for arealets størrelse og anvendelse. En efterfølgende kontrol behøver derfor ikke betyde opmåling efter samme regler, som den oprindelige opmåling og BBR registrering. De forskellige målemetoder og begrebs-diversitet betyder desværre, at der ofte opstår usikkerhed om arealets reelle størrelse. 

Dette har gerne den konsekvens, at der opstår strid mellem sælger og køber. Kan tvisten ikke løses ved forhandling, ender sagen ofte i retten med et økonomisk tab, hvilket flere Højesterets domme har fastslået men samtidigt også, givet en mere klar retspraksis på området.

Skal der sælges eller købes ejendom måske eventuelt ombygges, vil jeg meget anbefale at få opmålt og checket ejendommen. Få præcis kontrol på alle arealer og holde opmålte data op mod den aktuelle BBR registrering, -samt eventuelt opdatere BBR og lovliggøre ejendommen.

Undgå økonomisk tab og ærgrelser. Vær på forkant og få styr på ejendommens data. Større fejl i BBR kan betyde at muligheden for at opdele ejendommen tabes. 

Jeg hjælper gerne med hele processen fra opmåling til opdatering af BBR. 

 

Her er eksempler på opgaver jeg har løst i forbindelse med opmåling og BBR:

Sverigesgade, Aalborg
Efter ejendomskøb ønskede ejer at få kontrolleret BBR-arealer i byggeriet og få opdateret BBR-enhederne med de korrekte arealer samt lovliggørelse af ejendommens gl. kviste på øverste etage.

Petersborgvej, Aalborg
Forud for ejendomshandlen ønskede ejer at få kontrolleret alle arealer i byggeriet og få et kvalificeret grundlag til at vurdere ejendommens handelsværdi. Samtidig blev der sikret en korrekt opdatering af BBR-enheder og BBR-bygninger.

Bygaden, Aalborg
Misvisning i BBR-arealer opdages 10 år efter en ejendomshandel og i flere mellemhandler. Privatretligt aftale vedrørende en garage der indgik i handlen, ændres ikke i BBR eller tingbogen. Jeg bringer forholdene i orden imellem ejerlejlighederne flere år efter handlen, og afværger krav mod oprindelig sælger.

Asylvej, Aalborg
Større ombygning af et tofamiliehus som senere skal opdeles i ejerlejligheder. BBR-arealerne ikke opgivet korrekt. Undersøgte fejl i arealstørrelsen. Foretog opmåling og korrekt beregning af arealerne forud for indsendelse af byggeansøgning.

Istedgade, Aalborg
På grund af øget fokus på korrekte oplysninger om BBR-arealerne ved handel med udlejningsejendomme, ønskede kunde rådgivning om ofte forekommende fejl i BBR. Fejl ligger typisk i 1½-planet i tagetagen, men flere fejlmuligheder forekommer ofte. Fremskaffet BBR oplysninger over ejendommen, samt rådgav om relevante kontrolmålinger.

Utzon Kollegiet, Aalborg BBR-opgørelse af ungdomsboliger med opmåling, beregning samt udarbejdelse af kortbilag. 

Hertil kommer mange opgaver med ejerlejligheder som næsten alle omfatter indberetning af de nyeste ejerlejligheds, -samt adgangs arealer m.m. til BBR.

Vil I have et uforpligtende tilbud på opgaven eller besøg?

22 20 17 17

Jeg sidder klar til at besvare jeres mail eller opkald

lhk@ejendomsret.dk