Kontakt os på 22 20 17 17

Udstykning

Skal en ejendom ændres eller f.eks. opdeles i flere ejendomme, kræver dette et grundigt forarbejde.

Landinspektørfirmaet_Ejendomsret_udstykning

Fra mark til parcelhusgrund

Registeringsmeddelelelse fra Geodatastyrelsen

Grunden skal først opmåles og de eksisterende skel og afmærkninger skal findes. Først herefter kan jeg begynde at udarbejde arealberegninger, de mange dokumenter samt indhente godkendelser hos myndighederne.

Jeg har et stort kendskab til netop procedurer vedrørende udstykninger, arealoverførsler og sammenlægninger.

 

Bl.a. kan jeg nævne disse projekter hvor jeg har medvirket:

Udstykning af ny ejendom til ”Erhvervs-teknologipark” tæt ved Aalborg Lufthavn. Koordinering af vejprojekt og tinglyste byggelinier vedr. kommende 3. Limfjordsforbindelse.

Udstykning af Gåser Gl. Skole suppleret med ansøgning om landzonetilladelse til udstykning i landzonen.

Arealoverførsel af jordareal til Solfangeranlæg ved Sønderholm.

Udstykning af teknisk anlæg - POP-station til fiberbredbånd i Støvring for Energiselskabet N1.   

Landinspektør rådgivning af naturstyrelsen i forbindelse med udstykning af sommerhusgrunde i Jammerbugt kommune.

Amager Strandpark, matrikulering af kunstig anlagt ø til brug for fritidsformål.

Teglholmen, beliggende i Sydhavnen København et bolig- og erhvervsområde med matrikulering af bolig-ø, udstykninger, arealoverførsler, vejoptagelser samt opdeling af byggeri i ejerlejligheder.

 

Tilbage til Ejendomsudvikling.

 

 

Vil I have et uforpligtende tilbud på opgaven eller besøg?

22 20 17 17

Jeg sidder klar til at besvare jeres mail eller opkald

lhk@ejendomsret.dk