Kontakt os på 22 20 17 17

Lejemåls-beregninger

Det sker ofte, at udlejer får for lav lejeindtægt, fordi ejendommen er opmålt på forkert grundlag eller der er taget udgangspunkt i areal-oplysningerne fra BBR.

Her er det vigtigt at være opmærksom på at der er forskel på opgørelser, alt afhængig af, hvilke regelsæt der anvendes. Det handler om opmåling efter BBR, ejerlejlighed, med/ uden adgangsareal, eller f.eks. opmåling forud for beregning af bebyggelsesprocent med flere.

Problemstillingen omhandler hele bygninger, men det kan også have indflydelse for enkelte lejemål i et større bygninger. Dette gælder uanset om det er bolig eller erhvervsbyggeri, men det opleves typisk for det ældre byggeri opført før BBR-registreringen kom på banen midt i 70-erne.

 

Undgå økonomisk tab som følge af tidligere opmåling på forkert grundlag eller regelsæt.

 

Her er eksempler på opgaver jeg lejemålsberegninger:

Torvegaarden, Nørresundby
Gennemgang og kontrolmåling af ejendommen med henblik på udarbejdelse af nye lejemålsarealer samt overblik over arealer i tagetagen til brug for oprettelsen af en ny tag-lejlighed.

Biblioteksgården, Nørresundby
Gennemgang og kontrolmåling af enkelte ejerlejligheder med henblik på udarbejdelse af nye BBR-arealer forud for ejendomshandel samt opdatering af lejemålsarealer.

Danmarksgade, Aalborg
I forlængelse af ombygning af lejemål foretages der en ny opmåling af lejemålet med henblik på opdatering af BBR og nyt lejeareal i boligbyggeri opført i 1896.

Bispensgade, Aalborg
Lejemålsopgørelse af nye arealer i forlængelse af en række forandringer mellem ejerlejlighederne og fællesarealet.

Bispensgade, Aalborg
Lejemålsopgørelse i forbindelse med konvertering af et erhvervs-lejemålene til beboelse-lejemåle.

 

Vil I have et uforpligtende tilbud på opgaven eller besøg?

22 20 17 17

Jeg sidder klar til at besvare jeres mail eller opkald

lhk@ejendomsret.dk