Kontakt os på 22 20 17 17

Rettigheds, -og areal-erhvervelser

For ledningsejere af f.eks. fjernvarme, fibernet, spildevand m.fl., er det afgørende at få afklaret hvor en kommende ledning skal nedgraves. Det gælder for delstrækninger, et såkaldt ”ledningstrace”, samt naturligvis også for den samlede strækning.

For den enkelte lodsejer som bliver berørt af arbejdet, er det ligeså væsentligt at få afklaret i hvilket omfang denne bliver berørt.

Typisk sker dette allerede i en indledende fase af projektet, og ofte via frivillige aftaler med lodsejerne hvilket er en enorm fordel for alle parter. Disse aftaler eller lednings deklarationer tinglyses efterfølgende.

Derudover kommer så et større arbejde med f.eks. udstykning af arealer til tekniske anlæg, eventuel erstatning, aftaler og dokumenter, arealer til ”POP anlæg” som er små anlæg hvor fibernettet samles.

 

Nogenlunde samme procedure finder ofte sted hvis vejmyndighederne f.eks. vil udvide en eksisterende vej og ikke ønsker at køre en ekspropriation. Her kan der i stedet indgås en frivillig aftale hvor man erhverver et areal efter ”ekspropriations-lignende forhold”.

 

Er I ledningsejer, lodsejer eller forening som skal i gang med, eller bliver berørt af ledningsarbejde, har jeg stor erfaring i hele processen fra start til slut og tilbyder min assistance.

 

Referencer hvor jeg har rådgivet og udført arbejde omkring rettigheds, -og areal-erhvervelse:

Transmissionsledning, Tolne – Bunken. 

Undersøgelse af berørte ejendomme for tre forskellige linieføringer. Informationsbrev til lodsejere. Overdragelse og briefing til projektets ingenører.

Frivillige aftaler på omplacering af POP stationer. 

Rekognocering af placerings muligheder. Byggeansøgninger på opførsel af POP stationer på en række ejendomme i Aalborg.

Arealerhvervelse på ekspropriations-lignende vilkår. 

Udarbejdelse af byråds indstilling. Forhandlinger samt aftaler med lodsejere. Koordinering med kollega vedrørende arealerhvervelse omkring Løgstørvej i Hobro samt kryds ved Hadsund Skole.

Ejendomsrådgivning for AKE Forsyning.

Hos praktiserende landinspektør udført udarbejdelse af lednings, -og transformer rettigheder. Udarbejdelse af servitutter, tinglysning, påtegning og aflysning af servitutter på større el-anlæg.

Vil I have et uforpligtende tilbud på opgaven eller besøg?

22 20 17 17

Jeg sidder klar til at besvare jeres mail eller opkald

lhk@ejendomsret.dk