Kontakt os på 22 20 17 17

Skel mod nabo

Alvorlige uoverensstemmelser mellem naboer skyldes ofte uenighed om skel og dets placering.

Hvis man skal bygge til med f.eks. carport, skur eller drivhus og vil undgå stridigheder, er det en god ide at få tjekket om den nuværende fysiske placering af skel rent faktisk stemmer overens med de oprindelige registre.

Det vil selvfølgelig være meget billigere at få tjekket skellets placering, end efterfølgende at rykke en carport fordi naboen, med rette, kan påvise at carporten måske ligger nogle få centimeter på naboens grund.

Det vil eventuelt også være muligt at få tinglyst et ”Byggeretsligt skel” på naboens grund.

Ved et større udviklingsprojekt vil jeg råde til at få foretaget en ”Skelafgrænsning” som kvalificeret grundlag til arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter o.a., der kan anvende denne i det videre udviklingsarbejde. Her vil fremgå areal, placering af skel og bygninger samt øvrige detaljer.

Det hele vil fremgå på en ”situationsplan” der naturligvis også kan fremsendes digitalt til samarbejdspartnere.

Jeg tilbyder en hurtig sagsbehandling med opmåling og berigtigelse til en overkommelig pris.

Her er et mindre udpluk af de skelafsætninger jeg har gennemført:

Tinglysning af byggeretsligt skel, Hasserisvej, Aalborg

Tinglysning af byggeretsligt skel, Løvsangervej, Hals

Skelafsætning af vejskellet langs Gl. Gugvej, Frydendal, Aalborg

Skelafsætning af Lupinvej, Hobro

Skelforretning ved ejendomme i Solbyen, Aalborg

 

Vil I have et uforpligtende tilbud på opgaven eller besøg?

22 20 17 17

Jeg sidder klar til at besvare jeres mail eller opkald

lhk@ejendomsret.dk